Stichting Dierenvoedselbank Utrecht
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht
Selectie en voorwaarden voor cliënten om in aanmerking te komen voor ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht.

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht als:

1) U ondersteuning krijgt van de voedselbank en dit kan aantonen door middel van de recente kopie uitdraai van de financiële check en goedkeuring van de voedselbank.

2) U woont in de stad Utrecht postcode gebied 3513, 3551 t/m 3555 en 3561 t/m 3566.


Regels en voorwaarden van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht:

*Na het invullen van het aanvraag formulier dient u alle gevraagde formulieren die op het aanmelding formulier staan  terug te sturen naar Stichting Dierenvoedselbank Utrecht om de aanvraag in te dienen. Zonder goed ingevuld formulier en gevraagde stukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Voor alle documenten geld dat deze niet verlopen zijn.


*Stichting Dierenvoedselbank Utrecht verwacht van de cliënten open en eerlijkheid, de cliënten  hebben een eigen verantwoording voor eventuele afmelding of andere veranderingen in de persoonlijke situatie.

*Nadat de cliënt zich heeft aangemeld en vervolgens niets meer laat horen in een tijdsbestek van 1 week na aanmelding, wordt de aanvraag ongeldig verklaard.

*De eerste keer dient de cliënt zelf de voeding op te komen halen, dit om te controleren of de juiste persoon de aanvraag heeft gedaan en een persoonlijk gesprek te voeren.

*De vorm van ondersteuning heeft als eerste prioriteit voedsel,droogvoer.

*Stichting Dierenvoedselbank Utrecht is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het uitgegeven van het  huisdieren voer.

*Wanneer u voer of andere verkregen benodigdheden van Stichting  Dierenvoedselbank Utrecht niet gebruikt om welke reden dan ook bent u verplicht het weer in te leveren en mag niet verkocht, geruild of weggegeven worden.


*Cliënten krijgen voor maximaal 3 huisdieren voer ter ondersteuning per week of in overleg per 2 weken mee.

* De voeding mag door iemand anders opgehaald worden, mits in overleg en met goedkeuring van de Stichting. Ook dit wordt minimaal 1 dag van te voren aan de Stichting voorgelegd.

* Niet op komen dagen zonder opgave van reden dan wordt de cliënt uitgeschreven en is niet meer welkom.Dit geldt ook voor te laat afmelden, u dient zich minimaal 24 uur van te voren af te melden met een geldende reden via de email.


*De cliënten worden gevraagd hoeveel huisdieren men heeft, dit wordt genoteerd.

*De cliënten worden ten strengste afgeraden om in de situatie waarin ze ondersteuning voor hun huisdier(en) vragen nog 1 of meerder huisdieren aan te schaffen.Wordt deze regel genegeerd dan stopt per direct de ondersteuning voor deze cliënten.

*Om de 6 maanden na aanmelding controleert de Stichting de aanvragen van de cliënten.
Dit om na te gaan of er misschien een verbetering in de financiële situatie van de cliënten is voort gekomen,
mocht  het zo zijn dat er cliënten boven de bovengenoemde voorwaarden niet meer voldoen dan heeft de cliënt geen recht meer op de ondersteuning.

* U krijgt voor maximaal 3 jaar ondersteuning.

*Mocht 1 of meerder regels zoals hier boven beschreven staan overtreden worden, dan stopt per direct de ondersteuning voor de cliënt.

*Deze regels zijn opgesteld om misbruik proberen te voorkomen en cliënten in echte financiële nood te kunnen helpen.

*Bij elke verandering van Stichting Dierenvoedselbank Utrecht worden de cliënten op de hoogte gesteld.

*Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is dient u zich bij  uw eerste bezoek te legitimeren.